Sat Muncelu de Sus Comuna Mogosesti-Siret, Jud. Iasi +40 232 713 942 secretariat@scoalamunceludesus.ro

Corigenţe 03 – 14 iulie 2023

Nr. 765 din 28.06.2023

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE CORIGENȚĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Conform art. 128 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ, aprobat prin Ordinul ME nr. 4183/2022, perioada de desfășurare a examenelor de corigență pentru anul școlar 2022-2023 este 03 – 14 iulie 2023.

La nivelul Școlii Gimnaziale Muncelu de Sus s-au stabilit următoarele zile pentru desfășurarea examenului de corigență, an școlar 2022-2023:

  1. Școala Gimnazială Muncelu de Sus

  1. 04.07.2023, ora 9 - Disciplina Limba și literatura română – clasa a VII-a

  2. 05.07.2023, ora 9 – Disciplina Fizică – clasa a VII-a

  1. Școala Gimnazială Mogoșești-Siret

  1. 06.07.2023, ora 9 – Disciplina Matematică – clasa a VII-a

Director,

Prof. Brumă Sorinela Manuela

Tags: