Sat Muncelu de Sus Comuna Mogosesti-Siret, Jud. Iasi +40 232 713 942 secretariat@scoalamunceludesus.ro

Politica de confidentialitate

scoalamunceludesus.ro este un site al Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi. Prin utilizarea site-ului acceptaţi politica de confidenţialitate a datelor prezentată în cele ce urmează.

Site-ul scoalamunceludesus.ro foloseste servicii asociate platformei pentru a permite accestul facil persoanelor cu dizabilitati, din acest motiv vedeti politica de confidentialitate si declaratia de accesibilitate web.

Politica de confidenţialitate se referă la colectarea şi utilizarea informaţiilor personale pe care ni le furnizaţi atunci când vizitaţi acest site.

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau îndepărta la liberă alegere porţiuni ale Politicii de confidenţialitate. Veţi găsi de fiecare dată ultima variantă a acestei Politici la această adresă împreună cu data ultimei modificări. Această Politică este o completare la oricare alţi termeni şi condiţii aplicabili site-ului scoalamunceludesus.ro. Acest document stabileşte reguli care privesc exclusiv site-ul scoalamunceludesus.ro şi nu au nici un efect asupra site-urilor către care avem legături din site-ul scoalamunceludesus.ro. Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi este conştientă de importanţa protejării informaţiilor colectate despre dvs., în mod special acele informaţii capabile să vă identifice ca individ (“informaţii personale”). Acest document guvernează modul în care colectăm şi utilizăm aceste informaţii. Această Politică ar trebui verificată periodic pentru a fi la curent cu orice modificări.

Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi gestionează datele personale în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR).

În acest scop, Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi acționează în calitate de operator al datelor dumneavoastră personale și al datelor personale ale elevilor săi, adică Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale.

Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi procesează date personale ale angajaților, potențialilor, actualilor și foștilor săi elevi, dar și ale părinților acestora sau reprezentanților legali în cadrul activităților sale zilnice de furnizare de servicii educaționale.

Conform GDPR, termenul procesare înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor personale, indiferent dacă este sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin orice mijloace, ștergerea sau distrugerea. Vă rugăm să acordați timpul necesar pentru a citi această politică de confidențialitate și pentru a înțelege operațiunile de prelucrare a datelor efectuate de Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi. Ne dorim ca procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal să fie complet transparent, prin urmare vă prezentăm mai jos toate informațiile de care aveți nevoie în legătură cu acest subiect.

De ce Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi prelucrează date personale ?

1. Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi procesează date personale care vă aparțin sau aparțin elevilor în următoarele scopuri:

Furnizarea de servicii educaționale, începând cu procesul de înscriere a elevilor, administrarea clasei și orarul, activități didactice, administrarea examenelor naționale, concursurilor naționale și internaționale, eliberarea de registre matricole și rapoarte de evaluare

Furnizarea de servicii educaționale complementare: dezvoltare personală, consiliere personală, acces la biblioteca școlii, activități extrașcolare, cluburi, excursii școlare, gestionarea publicațiilor școlare, crearea unui mediu virtual de învățare și acordarea accesului la rețeaua de internet și intranet ale școlii, precum și monitorizarea utilizării rețelelor școlii

Asigurarea securității în școală: monitorizarea accesului în școală, supraveghere video

Asigurarea asistenței medicale și a consilierii psihologice în caz de nevoie

Administrarea școlii: gestionarea dosarelor și documentelor educaționale ale elevilor, gestionarea facturilor și plăților, audituri și controale interne, elaborarea de rapoarte, implementarea politicilor școlare, asigurarea colaborării cu alte școli, arhivarea, evaluarea calității serviciilor noastre

Comunicarea în școală: transmiterea mesajelor în legătură cu elevii și activitățile școlii prin orice mijloace de comunicare

Soluționarea disputelor și litigiilor

 1. Categoriile de date personale pe care Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi le procesează includ, dar nu sunt limitate la următoarele:
 • Informații și date de contact : numele și prenumele, cetățenia, țara de origine, adresa, informațiile incluse în C.I./pașapoarte, numărul de telefon, e-mail etc.;
 • Detaliile bancare;
 • Documente medicale: istoricul medical, alergiile, fișa de vaccinare, afecțiunile, rezultatele analizelor medicale și alte documente medicale ale elevilor;
 • Date referitoare la mediul educațional și performanța academică a elevilor: rezultate academice și rapoarte de evaluare semestriale, disciplina si conduita elevilor, hobby-uri, rezultatele testelor educaționale, feedback-ul profesorilor, etc.;
 • Date despre familie: profesie și locul de muncă al părinților etc.;
 • Date de autentificare și de identificare: e-mail, parole, date de localizare, alte detalii de identificare online, etc.;
 • Fotografii și videoclipuri

În general, datele personale deținute de Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi au fost furnizate direct de părinți sau ca rezultat al interacțiunii dintre părinți și elevi cu școala.

3. Obiectul prelucrării datelor cu caracter personal privește transferul de la persoana vizată către operatorul Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi a datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora în scopul:

 • eliberării de documente și acte de studii;
 • asigurării manualelor școlare;
 • acordării de burse și a altor forme de ajutor social;
 • luării în evidență în cadrul cabinetelor medicale ale unității;
 • participării la programe și proiecte naționale și internaționale;
 • realizării unor situații statistice;
 • eliberării de documente necesare pentru: instituții medicale, operatori de transport, ambasade, ONG-uri, fundații, asociații, instituții, agenți economici, cluburi și organizații - pentru desfășurarea de activități extrașcolare, unități de învățământ din țară și din străinătate (membre UE), operatori mass-media;
 • afișării rezultatelor la examenele naționale, olimpiade si concursuri în format letric la avizier și în format electronic pe site-ul școlii, prelucrarea ulterioară prin stocare a acestor date se realizează în scopul arhivării conform cu legislația specifică sistemului național de educație și în scopuri statistice nefiind incompatibile cu scopul inițial pentru care au fost colectate, cu respectarea măsurilor tehnice de securitate împotriva prelucrării ilegale. Vă informăm că datele vor fi afișate, respectând principiul minimizării din RGPD, art. 5, alin. 1, pct. c) ;
 • monitorizare audio-video în cadrul examenelor și concursurilor naționale, datele cu caracter personal sunt prelucrate de MEN în conformitate cu Legea nr.677/2001 în scopul monitorizării persoanelor, spațiilor și/ sau bunurilor publice;
 • monitorizare audio-video pe holurile instituției;
 • folosirea imaginii foto/ video ale elevilor în scopul promovării imaginii școlii pe site, panouri,etc.
 • prelucrarea rezultatelor obținute de elevi la Olimpiade și concursuri, naționale și internaționale și afișarea lor pe site, etc.

La începerea anului școlar, Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi transmite datele personale ale elevilor către Ministerul Educației Naționale, care are calitatea de proprietar, beneficiar și operator al SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România).

Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi eliberează, la solicitarea elevilor și/ sau a părinților/ tutorilor, documente necesare operatorilor de transport, instituțiilor medicale, ambasadelor, unităților de învățământ din țară și din străinătate(membre UE).

Datele personale vor fi prelucrate, în acord cu scopurile prelucrării precizate anterior, până la momentul finalizării studiilor în cadrul Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi . După aceasta, datele sunt anonimizate și stocate în scopul realizării unor statistici interne sau pentru a răspunde unor eventuale auditări.

 1. Baza legală a operațiunilor de procesare a datelor personale

Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi gestionează datele personale în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR).

În acest scop, Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi acționează în calitate de operator al datelor dumneavoastră personale și al datelor personale ale elevilor săi, adică Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale.

 1. Divulgarea datelor cu caracter personal

Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi divulgă datele dumneavoastră personale numai angajaților școlii, personalului și colaboratorilor care au nevoie de acces la datele personale în principal pentru a asigura furnizarea serviciilor educaționale și complementare.

 1. Transferuri către țări terțe

Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi nu transfera datele personale ale elevilor către țări terțe.

 1. Stocarea datelor cu caracter personal

Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi stochează toate datele dumneavoastră personale cât timp vă aflați într-o relație contractuală cu școala, iar ulterior, în termenul maxim stabilit de legislație pentru fiecare categorie de date cu caracter personal. Școala păstrează dosarele elevilor și toate datele referitoare la interacțiunea elevului cu școala, în principal în scopul evaluării activității școlii și a calității serviciilor oferite, dar și pentru a răspunde potențialelor solicitări ale elevilor cu privire la parcursul lor educațional în cadrul școlii, solicitări care apar de obicei după ce elevii termină studiile. Cu toate acestea, vă rugăm să țineți cont de faptul că toate registrele matricole și alte documente școlare referitoare la activitățile de studiu sunt păstrate pentru o perioadă nedeterminată, în conformitate cu obligațiile legale pe care școala le are în acest sens. În cazul în care o dispoziție legală impune o perioadă minimă de păstrare, școala va păstra datele personale pentru cel puțin acea perioadă obligatorie.

 1. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale de către Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi

GDPR oferă anumite drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, de care beneficiați și dumneavoastră și elevii Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi.

Drepturile menționate în GDPR

Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi respectă toate drepturile menționate în GDPR și se angajează să furnizeze mijloacele adecvate prin care puteți exercita aceste drepturi, în conformitate cu detaliile menționate mai jos:

 • dreptul de acces(dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate și la informații privind mijloacele de prelucrare); 
 • dreptul la rectificare(corectarea de către operator a datelor personale incorecte/inexacte); 
 • dreptul la opoziție(posibilitatea de a se opune prelucrării); 
 • dreptul de ștergere(dreptul de a solicita ștergerea datelor colectate atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, atunci când își retrag consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, atunci când apreciză că datele au fost prelucrate ilegal ori pentru respectarea unei obligații legale);
 • dreptul la restricționarea prelucrării (permite obținerea restricției de procesare a datelor cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când apreciază că prelucrarea este ilegală sau contestă acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite să verificăm această acuratețe);
 • dreptul la portabilitatea datelor (permite primirea datelor cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau transmiterea acestor date unui alt operator de date).
 1. Supravegherea video

Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi a implementat un sistem de supraveghere video, pentru a asigura securitatea elevilor, a personalului și a tuturor celorlalte persoane care au acces în școală. Siguranța și securitatea elevilor noștri reprezintă preocuparea noastră principală și aceste camere video ne permit să oferim protecție în timp real.

10. În situația în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate la punctul 7 din această Politică de confidențialitate sau să obțineți informații suplimentare sau clarificări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să contactați Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Iaşi. În cazul în care prezenta Politică de confidențialitate, pe viitor, va fi modificată, vom face publică noua variantă pe site-ul școlii și vom transmite o informare în acest sens.

Responsabil DGPR - NUME - secretar șef, contact email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tags: