Sat Muncelu de Sus Comuna Mogosesti-Siret, Jud. Iasi +40 232 713 942 secretariat@scoalamunceludesus.ro

ÎNSCRIEREA AN ŞCOLAR 2023 – 2024

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Download -pdfINSCRIERE_2023-2024.pdf

AN ŞCOLAR 2023 – 2024

 1. PERIOADA DE ÎNSCRIERE :

 1. Prima etapă de înscriere : 3-18 mai 2023 (completarea cererilor - tip de către părinți)

 2. A doua etapă de înscriere: 6-12 iunie 2023

 1. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare;

 2. Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE;

 3. Copie a actului de identitate al părinților/părintelui;

 4. Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale);

 5. Alte documente în funcție de starea civilă a părinților;

 6. Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare;

 7. Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”;

 8. Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare.

 1. Dosarele se depun la secretariatul unității conform următorului grafic:

 1. Școala Gimnazială Muncelu de Sus în zilele de luni, miercuri și joi în perioada 3 – 18 mai, interval orar 8 – 12;

 2. Școala Gimnazială Mogoșești-Siret în zilele de marți și vineri în perioada 3 -18 mai, interval orar 8 – 12.

Cadru normativ:

Metodologia și Calendarul înscrierii în învățământul primar 2023 -2024 https://www.edu.ro/intrebari_frecvente_raspunsuri_faq_inscriere_invatamant_primar_2023_2024

ZIUA PORȚILOR DESCHISE 24 - 28.04.2023, interval ora 08:00-12:00

Director,

Prof. Brumă Sorinela-Manuela

Tags: