Sat Muncelu de Sus Comuna Mogosesti-Siret, Jud. Iasi +40 232 713 942 secretariat@scoalamunceludesus.ro

CALENDAR ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Nr. 259 din 10.04.2024

CALENDAR ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

ZIUA PORȚILOR DESCHISE: 10.04.2024

ETAPA I - 11.04.2024 - 14.05.2024

Completarea, înregistrarea și depunerea cererilor de înscriere se va realiza la sediul unităților de învățământ, astfel:

  1. Școala Gimnazială Muncelu de Sus în zilele de luni, marți și joi, interval orar 12:00 - 14:00.

  2. Școala Gimnazială Mogoșești-Siret în zilele de miercuri și vineri, interval. orar 12:00 - 14:00.

ETAPA II - 31.05.2024 - 07.06.2024

Completarea, înregistrarea și depunerea cererilor de înscriere se va realiza la sediul unităților de învățământ, astfel:

  1. Școala Gimnazială Muncelu de Sus în zilele de luni, marți și joi, interval orar 12:00 - 14:00.

  2. Școala Gimnazială Mogoșești-Siret în zilele de miercuri și vineri, interval. orar 12:00 - 14:00.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

  • Certificatul de naștere al copilului (copie şi original);

  • Copie de pe actul de identitate al părinţilor;

  • Actul de identitate original al părintelui care înscrie copilul;

  • Certificat de căsătorie sau unde este cazul hotărâre de încredinţare a copilului – (copie și original).

DIRECTOR,

PROF. BRUMĂ SORINELA MANUELA