Sat Muncelu de Sus Comuna Mogosesti-Siret, Jud. Iasi +40 232 713 942 secretariat@scoalamunceludesus.ro

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2022-2026

Dezbatut si avizat in Consiliul Profesoral din data de 13.10.2022 Aprobat in Consiliul de Administratie

din data de 13.10.2022 NR. 1453 din 13.10.2022 pdfPDI_2022-2026.pdf

ECHIPA DE PROIECT, prof. BRUMA SORINELA, director prof. POPA IOAN, responsabil CEAC prof. TOARBA NICOLETA, consilier educativ

II. MOTIVAREA NECESITĂŢII, FEZABILITĂŢII ŞI A OPORTUNITĂŢILOR PDI

Şcoala noastră, la acest moment, are un număr mic de preşcolari şi elevi și din acest motiv ne propunem ca obiectiv primordial menținerea în școală a elevilor și preșcolailor. Problema este una reală, în condițiile în care statistica demografică ne arată că numărul de preșcolari și elevi va fi în continuă scădere. Între aspectele pe care ni le propunem să le transformăm, enumerăm pe cele mai importante: obiective și strategii clare, mediul de învatare, dezvoltarea resursei umane, procesele de bază. Mediul de învățare, creat printr-o atmosferă caldă și monitorizată, caracterizată prin disciplina elevilor, a cadrelor didactice, a întregului personal al școlii, un demers ordonat al activității de învățare și un mediu atractiv de activitate, spații școlare bine întreținute și dotate corespunător cu echipamente, materiale și mijloace didactice, corelate cu creșterea rezultatelor la învățătură. Acesta este temeiul pentru care includem mediul de învățăre în categoria aspectelor pe care ne propunem să le dezvoltăm. PDI_2022-2026.pdf

 

 

 

Tags: